Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki

Prawa autorskie

Na podstawie słoweńskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ZASP), spółka Kolpa, d.d. Metlika (dalej spółka) jest właścicielem materialnych praw autorskich w najszerszym znaczeniu (teksty, fotografie, szkice, mapy i plany, nagrania audio-wideo, programy komputerowe), publikowanych na stronie internetowej www.kerrock.si. Zakazane jest wszelkiego rodzaju kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody spółki. Ustawa (ZASP, artykuły 48, 49, 51) w drodze wyjątku zezwala na korzystanie lub reprodukowanie pracy autorskiej na podstawie prawa obywateli do posiadania informacji w celach edukacyjnych oraz w celu zilustrowania, skonfrontowania i odniesienia się w formie cytatu, jednak podanie źródła i autorstwa utworu jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 50 ZASP dozwolone jest również korzystanie i powielanie pracy autorskiej w ograniczonej liczbie na użytek osobisty, niekomercyjny.

Ochrona danych osobowych

Spółka Kolpa, d.d. Metlika automatycznie zbiera informacje o korzystaniu z tych stron, przede wszystkim informacje o najczęściej odwiedzanych stronach, liczbie użytkowników odwiedzających strony i czasie, który użytkownik spędza na danej stronie. Te dane nie umożliwiają wglądu w dane osobowe użytkowników. Spółka wykorzystuje dane o odwiedzinach na stronie internetowej www.kerrock.si na potrzeby własne. Wszelkie dane otrzymane przez spółkę Kolpa, d.d. Metlika w jakikolwiek sposób za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego spółki i spółka będzie je chronić zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. RS nr 59/1999, 57/2001, 59/2001) i kodeksie zobowiązań (Obligacijski zakonnik). Spółka nie udostępnia danych osobowych użytkowników żadnej innej osobie fizycznej lub prawnej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Kolpa, d.d. Metlika zobowiązuje się, że w dobrej wierze i w ramach swoich kompetencji będzie dbała o prawidłowe i przejrzyste publikowanie treści na stronie internetowej. Mając na uwadze powyższe, spółka nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów wśród publikowanych na stronach internetowych treści. Dlatego informacje publikowane na stronie należy traktować jako informacje o charakterze informacyjnym, ponieważ spółka nie może przejąć odpowiedzialności za ich absolutną dokładność. Spółka Kolpa, d.d. Metlika ani inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy tworzeniu strony internetowej lub wciąż współpracuje przy aktualizacjach strony internetowej, nie może ponosić odpowiedzialności za zwykłe szkody, utratę zysku lub szkodę niematerialną, która może powstać po stronie użytkownika w wyniku korzystania ze strony internetowej lub niemożności korzystania z niej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa funkcjonowała sprawnie, jednak nie może ponosić odpowiedzialności za zwykłe szkody, utratę zysku lub szkodę niematerialną, która może powstać po stronie użytkownika w wyniku zakłóceń funkcjonowania strony internetowej. Spółka może w każdym momencie, bez uprzedzenia, zmienić stronę internetową.

Ograniczenie korzystania z informacji i materiałów

Informacje i materiały znajdujące się na tej stronie internetowej użytkownik może pobrać z serwera na swój osobisty, domowy użytek, przy czym zabroniona jest zmiana oznaczeń o prawach autorskich, innych powiadomień o prawach własności intelektualnej lub powiadomień o innych prawach. Dozwolone jest pobieranie i drukowanie informacji i materiałów w celu ich oglądania i czytania do celów niekomercyjnych. Jakiekolwiek inne kopiowanie, dystrybucja, ponowna publikacja, zmiana informacji i materiałów na stronie internetowej www.kerrock.si lub przesyłanie ich pocztą oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Zabronione jest również używanie jakiegokolwiek elementu strony internetowej www.kerrock.si w jakimkolwiek celu innym niż do użytku osobistego, niekomercyjnego, domowego. Spółka Kolpa, d.d. Metlika nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść stron internetowych, które w jakikolwiek sposób są powiązane ze stroną internetową www.kerrock.si. Odpowiedzialność spółki Kolpa, d.d. Metlika w przypadku odwiedzin oraz korzystania z połączonych stron internetowych jest całkowicie wykluczona.

Łącza hipertekstowe

Charakter internetu oraz strony internetowej www.kerrock.si uniemożliwia sprawowanie nadzoru nad treściami, do których prowadzą łącza hipertekstowe (linki) z tej strony internetowej. W związku z tym spółka Kolpa, d.d. Metlika nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treści dostępne dla użytkownika pod tymi adresami internetowymi.

Przestrzeganie/nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w informacji prawnej

Spółka i autorzy treści opublikowanych na stronie internetowej oczekują od użytkownika, że będzie on przestrzegał pisemnych wytycznych i przepisów dotyczących ochrony prywatności, prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego. W przeciwnym razie w przypadku stwierdzenia nadużycia i naruszenia prawa będą zmuszeni do podjęcia działań przeciwko sprawcy.

Ogólnie

W przypadku sporów wynikających z korzystania ze strony internetowej zastosowanie ma ustawodawstwo słoweńskie. Za rozstrzyganie ewentualnych sporów odpowiedzialny jest właściwy sąd. Korzystający ze strony internetowej użytkownik potwierdza, że zaakceptował opisane warunki i zgadza się z nimi.

Jakie są jego zalety?

Zalety kerrocka

Na budynku lub w budynku – kerrock został stworzony, by inspirować. Po latach udoskonalania stał się pierwszym wyborem architektów, projektantów i budowlańców.

Odporność

01

Odporność

Kerrock słynie z odporności na różne czynniki, dzięki czemu przez długi czas wygląda jak nowy.

Możliwości obróbki

02

Możliwości obróbki

Nieskończona siła wyobraźni przejawia się w nieskończonej ilości form. Co więcej, Kerrock zaskakuje możliwością wykonania wyjątkowo małych promieni.

Przyjazny dla zdrowia i środowiska

03

Przyjazny dla zdrowia i środowiska

Kerrock charakteryzuje wysoka świadomość ekologiczna. Potwierdzeniem powyższego są otrzymane certyfikaty ISO 14001 i LEED. Natomiast produkty oznaczone plusem mają działanie antybakteryjne.

Nieskończona ilość zastosowań

04

Nieskończona ilość zastosowań

Pod względem użyteczności materiał kerrock wyróżnia się uniwersalnością. Tu granice wyznacza tylko Twoja wyobraźnia.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH